Välj en sida

Vintern närmar sig och gatuunderhållet är redo. Man kommer att sköta gatorna i enlighet med underhållsklassificeringen och ser till att gatuområdena hålls trygga och säkra för kommuninvånarna.

Du kan se var plogbilarna rör sig så gott som i realtid genom att utnyttja lokaliseringsinformationen i karttjänstsystemet.

Kom ihåg att byta till vinterdäck i tid så halkan inte överraskar i trafiken. Också de som cyklar och promenerar på vintern bör beakta förhållandena och se till att utrustningen är ändamålsenlig så fall kan undvikas.

På veckoslutet utlovas lätt snöfall och regn till allas vår glädje, så var försiktig i trafiken.

Ta kontakt med oss i ärenden som gäller underhållet av dagvattensystem. Underhållstjänsterna öppnar stockade brunnar vid behov.

Du kan lämna respons på vinterunderhållet via det elektroniska responssystemet. Alla meddelanden som lämnats via responssystemet läses och skickas till de sakkunniga för åtgärder.

Samtal till underhållsenhetens kundtjänst vardagar kl. 8–16 på numret 040 8649 084.

Ytterligare information: kunnossapito@kirkkonummi.fi