Välj en sida

Det nya året har börjat med omväxlande väder. Det utlovas snö, slask och vatten.

Hela snöröjningsutrustningen är i bruk.

Gatorna sköts i ordningsföljden enligt underhållsklassificeringen.

Underhållsklassificering av gator i Kyrkslätts kommun – vinterunderhållsarbeten

Plogningen av bostadsgator som hör till underhållsklass 3 kan fördröjas vid exceptionella förhållanden, så som vid långvarigt eller rikligt snöfall.

Snövallarna avlägsnas i mån av möjlighet.

 

 

Tomtens ägares eller besittares skyldigheter att bl.a. att se till att plogvallen som samlas i tomtanslutningen avlägsnas och att sköta infarten till tomten.

Man får inte flytta snö från fastigheternas tomter till kommunens gatu- eller parkområden. Plats för snön ska reserveras på den egna tomten

Vid behov ska snön transporteras till snömottagningsplatserna.

Skyldigheterna gäller också den som arrenderar tomten.

 

 

Vägförhållandena är farliga och väglaget är mycket dåligt. Ha tålamod i trafiken!

 

 

 

 

Att ge respons om underhållsarbete

 

Respons om underhållet ska i första hand ges via det elektroniska responssystemet.

Respons som skickats via denna kanal når snabbast dem som ansvarar för underhållet.

 

Du kan ge respons per e-post på adressen kunnossapito@kirkkonummi.fi 

Man svarar på telefonnumret 040 8649 084 på underhållstjänsternas kansli på vardagar kl. 9–13.