Välj en sida

Meddelanden som kommit in via responssystemet och vi vidtar nödvändiga åtgärder i angelägenhetsordning.

 

Ytterligare information och respons:

Du kan lämna respons på vinterunderhållet via det elektroniska responssystemet.

Vi läser alla Elektroniskt responssystem

Kunnossapito@kirkkonummi.fi

 

 

 

 

Vi kan för närvarande inte alls svara i underhållstjänsternas kanslitelefon på grund av personalbrist.

Vi ber all respons via det elektroniska responssystemet.

Vi beklagar olägenheterna som det exceptionella läget för med sig!