Välj en sida

Lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden fastställer fördelningen av underhålls- och renhållningsskyldigheterna gällande gator som överlåtits för allmänt bruk och andra allmänna områden mellan kommunen och tomtägaren.

 

 

 

 

Underhållet av körförbindelsen till tomten hör till tomtägarens eller -innehavarens skyldigheter!

 

Tomtens ägare eller innehavare är skyldig att bland annat se till att plogvallen som samlas i tomtanslutningen avlägsnas, infarten till tomten är omskött och att snön avlägsnas till exempel från tak över postlådor och från staket.

Om postlådan eller lådgruppen placerats på allmänt område eller på en annan adressats tomt ska adressaterna sinsemellan komma överens om underhållet av trafikförbindelsen.

 

Ytterligare information

kunnossapito@kirkkonummi.fi