Välj en sida

Det lönar sig att bereda sig på mycket dåligt före i trafiken inför julhelgen. Det blir snöyra mitt i jultrafiken och det har kommit rikligt med snö eller slask vilket försvårar trafiken.

Det blir kallare under veckoslutet och gatorna kan också vara hala.

Gatorna sköts även under helgerna, och halkbekämpningen inleds först efter snöfallet upphört om det finns behov av det. Vid exceptionellt väglag såsom länge ihållande och rikligt snöfall är det möjligt att kvalitetskraven underskrids.

 Du kan följa med vinterunderhållsarbetena i kommunens karttjänst via länken nedan. Uppgifterna uppdateras på kartan nästan i realtid.

Länk till kartsidan https://kyrkslatt.fi/plogning-och-sandning/

Det råder farliga vägförhållanden, låt oss lätta på gaspedalen så alla kommer fram och kan njuta av julfirandet.

Fridfull och trygg jul till alla vägtrafikanter.

Vi reagerar på respons också under helgerna men beakta att behandlingen av den kan vara långsammare.

Du kan lämna respons på vinterunderhållet och ställa frågor via det elektroniska responssystemet. Alla meddelanden som lämnats via responssystemet läses och skickas till de sakkunniga för åtgärder.Underhållsenhetens kundtjänst vardagar kl. 8–16