Välj en sida

På veckoslutet snöade det rikligt i huvudstadsregionen och det utlovas mer snö i slutet av veckan. Vinterunderhållsentreprenörerna plogar gatorna under exceptionella förhållanden.

Vinterunderhållet sköts enligt skötselklassificeringen. Skötselklasserna finns i Kyrkslätts kommuns elektroniska karttjänst och på kommunens webbplats https://www.kyrkslatt.fi/vinterunderhall. Via kommunens kartjänst går det att följa med vinterunderhållsåtgärderna på sin hemgata.

På underhållstjänsterna vill vi påminna att felparkerade bilar stör vinterunderhållet. Det är tomtens ägares eller innehavares skyldighet att se till att plogvallen som samlas i tomtanslutningen avlägsnas.

På grund av ökad sjukfrånvaro är det rusning i underhållets responssystem och kansliets telefon. Vi kan inte personligt svara alla som lämnat respons, men vi försäkrar att alla meddelanden som lämnats via det elektroniska responssystemet beaktas.

Vi ber alla ha tålamod.