Välj en sida

Plogning, sandning och avlägsnande av snövallar pågår. Man forslar också bort snö i mån av möjlighet.

Kommunen sköter gatorna enligt underhållsklassificeringen. Parkeringsområden, skyddsvägar och trottoarer bearbetas efter det. Underhållets viktigaste uppgift är att hålla gatorna i trafikerbart skick.

 

Gatubrunnarna kan stockas då vädret blir mildare, och smältvattnen kan orsaka översvämningar på gatuområdena.  Underhållet öppnar frusna regnvattenbrunnar enligt behov. 

Vädret blir varmare och det regnar. Efter det fryser det på igen och vägarna är hala. Det lönar sig att använda dubbskor på gång- och cykelvägarna. Snötäcket hålls antagligen kvar, så vi får en vit jul.

 

Det råder farliga vägförhållanden så reservera tid för semesterfärden.

Underhållstjänsterna önskar alla som rör sig på vägarna en fridfull och trygg jul!

 

 

 

Du kan lämna respons på vinterunderhållet via det elektroniska responssystemet. Vi läser alla meddelanden som kommit in via responssystemet och vi vidtar nödvändiga åtgärder i angelägenhetsordning.

 

 

Ytterligare information och respons:

Elektroniskt responssystem

kunnossapito@kirkkonummi.fi