Välj en sida

Det har snöat rikligt under det senaste dygnet. Vi plogar gatorna med full kapacitet. Arbetet försvåras av den stora mängden våt och tung snö. Den hårda vinden har också bildat drivor på sina ställen.

Gatorna sköts i prioriteringsordning enligt underhållsklassificeringen.

För mera detaljerad information se underhållsklassificeringen https://www.kyrkslatt.fi/vinterunderhall.

Först plogas huvudlederna, kollektivtrafiklederna och de viktigaste gång- och cykellederna och efter det bostadsgatorna. På grund av det mycket ymniga snöfallet kommer plogningen av bostadsgator oundvikligen att bli fördröjd.

 

Vi kan för närvarande inte svara i underhållstjänsternas kanslitelefon. Vi ber all respons via det elektroniska responssystemet. Vi går igenom all respons.

Vi beklagar olägenheterna som det exceptionella läget för med sig.