Välj en sida

Torgtelefonen är stängd i juli. Torgplatser kan inte heller bokas i juli, eftersom servicekontoret är stängt.

Vid brådskande torgärenden kan du skicka e-post kunnossapito@kirkkonummi.fi