Välj en sida

Rivningen av Kyrkslättsvägens gamla bro medför ändringar av trafikarrangemangen på Munkkullavägen. Platsen för avsmalningen på Munkkullavägen har ändrat och väjningsplikten på gatan blir den motsatta.

Vi beklagar störningarna som arbetet medför.

Kreate Oy

Timo Leskinen 

tfn 0400 543 443