Välj en sida

Byggnadsentreprenaden för gator och kommunalteknik på Klosterbrinken förorsakar ändringar för gång- och cykeltrafiken. Gång- och cykelleden på östra sidan om Klosterbrinken stängs och istället används den västra sidan av Klosterbrinken. Också på Munkkullavägen stängs gång- och cykelvägen på en kort sträcka från Klosterbrinken mot Prisma. Fotgängare och cyklister kan istället använda den norra sidan av Munkkullavägen.

Vi beklagar olägenheterna som arbetet förorsakar.

Ytterligare information ger vid behov:

  1. Matti Westerlund, 050 439 61 43, matti.westerlund@destia.fi
  2. Aki Partanen, 044 576 87 12, aki.partanen@destia.fi