Välj en sida

På Stationshörnet träder trafikarrangemangen i kraft vecka 47 och vid Munkkullanvägen i januari 2023. Vi ber om ursäkt för besväret.

Trafikarrangemangen ändras på Munkkullanvägen och  Stationhörnet.

Mer information: Vastaavatyönjohtaja, Vilho Hiltunen, 0500 874 263, vilho.hiltunen@kreate.fi