Välj en sida

Under de senaste veckorna har några äldre Kyrkslättsbor fått besök av personer som falskt gett sig ut för att vara anställda inom hemvården. De har sagt att det elektriska låset som installerats hos hemvårdens kunder inte fungerar och bett att bli insläppta. Efter att de kommit in har de sagt att de ska mäta blodtrycket eller kontrollera medicinerna. Utan att de äldre har märkt det har man sedan stulit bland annat pengar. Brottsanmälan har gjorts i dessa fall.

Hemvården besöker sina kunder endast vid tiden för planerade besök. Hemvården meddelar på förhand om avvikelser i tiderna.