Välj en sida

Kyrkslätts kommun har publicerat en energivakt via vilken kommuninvånarna kan tipsa kommunen om energibesparingsobjekt. Kommunen deltar i den riksomfattande energisparkampanjen Snäppet svalare och har därmed också förbundit sig till att spara energi i sin verksamhet. Kommuninvånarnas hjälp med att identifiera objekt som slösar energi är viktig, för kommunen har många objekt som använder värme och el.

Energibesparingstipsen till kommunen kan t.ex. gälla belysningen eller innetemperaturer i kommunens lokaler, gatu- och utebelysning eller andra objekt som använder el och uppvärmning. Med energivakten försöker vi uttryckligen finna energifrossare i byggnader och områden i kommunens besittning. Tips som gäller privatägda fastigheter hör inte hemma i energivakten.

Kyrkslätt deltar i den riksomfattande energisparkampanjen Snäppet svalare, som fortsätter hela uppvärmningssäsongen. Nämnden för lokaltjänster beslutade om energibesparingsåtgärder i lokalerna, bland annat sänkning av rumstemperaturerna och optimering av belysning och ventilation. Genom att spara energi strävar kommunen till att för egen del minimera risken för riksomfattande elbrist.

Energivakten finns på kommunens sida för kampanjen Snäppet svalare. Tips om energisparande samlas in hela uppvärmningssäsongen. Kyrkslätts kommuns lokaltjänster behandlar kommuninvånarnas tips i energivakten regelbundet.