Välj en sida

Byggarbetena på Festbergets detaljplaneområde framskrider planenligt. I och med detta finns det behov av att flytta Gamla Kustvägens busshållplats (Jolkby, Ki0417) ca 20 meter framåt i körriktningen. Flytten sker onsdag 23.8.2023.

Iaktta försiktighet då du rör dig i närheten av byggplatsen.

Vi beklagar eventuella störningar som arbetena och hållplatsflytten förorsakar!

Ytterligare information:

Sami Sirkiä, byggplatschef                                Roope Rinne-Laturi, arbetsledare

sami.sirkia@vmsuomalainen.fi                       roope.rinne-laturi@vmsuomalainen.fi

tfn 0400 362 470                                                tfn 050 44 8888 5

Kartbild över hållplatsflytt: