Välj en sida

Det är möjligt att få en tredje vaccindos när det har gått 4 månader sedan den andra vaccindosen. De som fyllt 60 år samt riskgrupperna kan få en tredje vaccindos när det har gått 3–4 månader sedan den andra vaccindosen. För personer med allvarlig immunbrist ska det vara 2 månader mellan vaccindoserna.

Kyrkslätt har framskridit med de tredje vaccindoserna enligt THL:s anvisningar genom att först vaccinera personer över 60 år samt personer som på grund av sjukdom löper risk för en allvarlig coronavirussjukdom. Kyrkslätt har egna tider för dem i systemet coronavaccinbokning.fi för att även i fortsättningen trygga tillgången till vaccin.

Det finns tider för tredje vaccindoser i januari–februari. Vi strävar efter att öppna flera tider i systemet, och det finns mycket rörlighet vad gäller tiderna. Om det alltså inte genast finns tider för en tredje vaccindos lönar det sig att senare på nytt titta i systemet om det finns tider. Alla tillgängliga vaccinationstider finns på coronavaccinbokning.fi. Om det inte är möjligt att elektroniskt boka tid, kan du lämna oss ett meddelande på numret 09 296 83401 (må–to 8–15.30 och fr 8–15), välj nummer 2, coronavaccin, så ringer vi upp dig.

Vaccinering inom företagshälsovården

Kyrkslätt är med i avtalet om coronavaccineringar mellan företagen som erbjuder företagshälsovård i HUS-området. Avtalet har ingåtts genom HUS-kommunernas befullmäktigande. Man kan fråga sin arbetsgivare om man kan få coronavaccineringar via företagshälsovården.