Välj en sida

Institutet för hälsa och välfärd (THL) rekommenderar en ny boostervaccination mot corona i höst för alla som fyllt 65 år, alla som fyllt 18 år och hör till medicinska riskgrupper samt alla som fyllt 12 år och som har kraftigt nedsatt immunförsvar. 

Boostervaccinet kan tas när det har gått minst tre månader sedan föregående vaccination eller insjuknande i corona. Skillnaden jämfört med tidigare är att det i fråga om målgrupperna för boosterdosen inte längre spelar någon roll hur många vaccin personen tidigare har fått eller hur många gånger personen eventuellt har haft corona.

En boosterdos kan undantagsvis ges även till andra personer som fyllt 18 år av särskilda skäl på basis av individuell prövning och riskbedömning, till exempel på grund av rekommendation av den vårdande läkaren, en utstationering eller för en resa.

Tidsbeställning till vaccination

Tills vidare ges coronavaccinationer endast med tidsbeställning. Tid till coronavaccinering kan bokas i tjänsten coronavaccinbokning.fi. Om det inte är möjligt att elektroniskt boka tid, kan du lämna en begäran om återuppringning till hälsocentralens telefontjänst på numret 09 296 83401 (må–to 8–15.30 och fr 8–15), välj nummer 2, coronavaccin. Tyvärr förekommer det tidvis rusning på telefontjänsten, så vi rekommenderar tidsbeställning på coronavaccinbokning.fi.