Välj en sida

Institutet för hälsa och välfärd (THL) rekommenderar att de 12–17-åringar som hör till de tidigare definierade riskgrupperna för allvarlig coronavirussjukdom ges en tredje coronavaccindos när det har gått minst sex månader sedan den andra vaccindosen. Det har redan tidigare utfärdats anvisningar att personer som fyllt 12 år och som har kraftig immunbrist erbjuds boosterdoser. 

Dessutom rekommenderar THL att en möjlighet till tredje vaccindos erbjuds också för andra 12–17-åringar än sådana som hör till riskgrupper, om det är nödvändigt av annat än medicinskt skäl, till exempel på grund av resa. Den tredje dosen kan ges 6 månader efter den andra.

Tidsbokningen för tredje coronavaccindos för 12–17-åringar har nu öppnats på coronavaccinbokning.fi. Om det inte är möjligt att elektroniskt boka tid, kan du lämna en begäran om återuppringning till hälsocentralens telefontjänst på numret 09 296 83401 (må–to 8–15.30 och fr 8–15), välj nummer 2, coronavaccin, så ringer vi upp dig.