Välj en sida

Direktionen för affärsverket Kyrkslätts vatten beslutade vid sitt sammanträde 24.4 om valet av direktör för affärsverket. Direktionen valde i enlighet med förslaget ingenjör (YH) Teemu Ketola till tjänsten.  

Teemu Ketola har den utbildning och yrkeskunskap som krävs för uppgiften. Ketola har därtill den kännedom om branschen som uppgiften fordrar och gedigen erfarenhet av uppgifter som gäller ordnande av vattenförsörjning samt av ekonomiplanering och -förvaltning. Han har lång erfarenhet av chefs- och ledningsarbete, fordrad insikt i utveckling av samhällsstrukturen samt i förvaltning och utveckling av nätverksegendom. 

Tjänsten som direktör för affärsverket var ledigförklarad 2–22.3.2024. Tjänsten söktes av sammanlagt 22 personer av vilka 19 uppfyllde behörighetskraven. 

Ytterligare information: 

Anna-Kaisa Kauppinen 
Direktör för samhällstekniska väsendet – Kyrkslätts kommun 
050 414 0754 
anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi