Välj en sida

Kommundirektör Tarmo Aarnio har lämnat in ett meddelande om uppsägning till Kyrkslätts kommun. I meddelandet föreslår han att hans tjänsteförhållande upphör 31.1.2023. Uppsägningen är villkorlig och förutsätter ett beslut om godkännande av erläggandet av den i direktörsavtalet (FGE 29.5.2017 § 58) avtalade avgångsersättningen. Ifall kommunstyrelsen vid sitt sammanträde 19.12.2022 beslutar enligt förslaget, blir kommundirektör Aarnio på semester från och med 22.12.2022, dvs. redan innan tjänsteförhållandet upphör.

Uppsägningen grundar sig på angiven brist på förtroende mellan kommunfullmäktige och -styrelsen samt kommundirektören. Eftersom framgångsrik skötsel av kommundirektörens uppgifter förutsätter ovillkorligt ömsesidigt förtroende finns det vid avsaknad av förtroende inga förutsättningar att sköta kommundirektörstjänsten. Enligt direktörsavtalet respekterar parterna förslaget och beslutet som gjorts utgående från det samt avhåller sig från att kritisera varandra.