Välj en sida

Svenska nämnden för fostran och utbildning sammanträdde onsdag 1.2 och behandlade bland annat valet av utbildningschef. Nämnden valde FM Katri Vepsä till tjänsten. 

Val av utbildningschef 

Svenska nämnden för fostran och utbildning valde FM Katri Vepsä till den nya tjänsten som utbildningschef.

Inom den utsatta tiden inkom sammanlagt åtta ansökningar. Alla åtta sökanden var behöriga för uppgiften. Av sökandena kallades fyra till lämplighetsbedömning och intervju. Ordförande för Svenska nämnden för fostran och utbildning deltog i intervjuerna.

Vepsä var även kallad till nämndes möte för att berätta mera om sig själv och sin syn på utvecklandet av de svenskspråkiga utbildningstjänsterna i Kyrkslätt.

Linda Basilier, ordförande för Svenska nämnden för fostran och utbildning berättar att nämnden är nöjd med valet av ny utbildningschef.

“Vi är glada att det starka ledarskapsarbetet inom den svenskspråkiga lärstigen fortsätter även framöver”, fortsätter Basilier.

Vepsä tillträder tjänsten snarast möjligt.

Andra ärenden som behandlades vid sammanträdet var bland annat: 

  • Svenska nämnden för fostran och utbildnings utlåtande om Kyrkslätts kommuns projektdirektiv för planering och genomförande av husbyggnadsprojekt som är under beredning 
  • Svenska nämnden för fostran och utbildnings dispositionsplan för år 2023 
  • Delegering av svenska nämnden för fostran och utbildnings befogenheter gällande personalärenden i kap. 8, 58 § i förvaltningsstadgan 
  • Svenska nämnden för fostran och utbildnings övertagningsrätt och användning av den under perioden 2023-2025 
  • Svenska nämnden för fostran och utbildnings extra sammanträde 

Ytterligare information: 

Nämndens ordförande Linda Basilier, tfn 050 322 1790 
Föredragande, bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen, tfn 040 528 4959  
Sammanträdeshandlingar 
Svenska nämnden för fostran och utbildning