Välj en sida

Kyrkslätts ungdoms- och idrottstjänster genomför en kundenkät där man utvärderar den ledda motionsverksamheten hösten 2023 och våren 2024. Syftet med enkäten är att få kundernas synpunkter och förslag på basis av vilka vi kan utveckla motionshandledningstjänsterna till allt bättre. Du kan besvara enkäten även om du inte ännu skulle ha deltagit i ledda motionsgrupper. Vi uppskattar alla svar!

Enkäten är öppen 15–28.4.2024 och du kan besvara den endera elektroniskt här: https://link.webropol.com/s/liikunnanohjauspalveluidenasiakaskyselykevat2024 eller på en pappersblankett i simhallens entréhall (Gesterbyvägen 41, Kyrkslätt).

Ytterligare information om enkäten:
Ansvarig idrottsinstruktör: oona.weckman@kirkkonummi.fi