Välj en sida
LUVN:s stödtjänster för sysselsättning

LUVN:s stödtjänster för sysselsättning

Social- och hälsovårdstjänsternas stöd för sysselsättning Fr.o.m. år 2023 hör social- och hälsovårdstjänsterna i Kyrkslätt till Västra Nylands välfärdsområde, LUVN. LUVN erbjuder individuellt stöd och gruppstöd för personer som har svårt att sysselsätta sig t.ex. på...
Nyhetsbrev till företagare

Nyhetsbrev till företagare

I nyhetsbreven som är riktade till företagare samlar Kyrkslätts kommun väsentliga nyheter och evenemang, så som information om aktuell finansiering samt om områdets företag. Här kan du beställa nyhetsbrevet (på finska) Du hittar alla nyhetsbrev...
Kommunens regleringsstöd för sysselsättning

Kommunens regleringsstöd för sysselsättning

Vad är regleringsstöd för sysselsättning? Stödet är avsett för sysselsättning av Kyrkslättsbor som varit utan arbete en lång tid. Regleringsstödet bidrar till företagares och samfunds sysselsättningsmöjligheter. Det sysselsättande företagets eller samfundets...
Julaftons lucka – Kultajousi Kirkkonummi & KIDE r.f.

Julaftons lucka – Kultajousi Kirkkonummi & KIDE r.f.

Sjukskötare Satu Mäkelä öppnade den sista luckan i julkalendern    Hon fick ett smyckeset som donerades som gåva av Kultajousi Kirkkonummi och fick också KIDE rf:s tygkasse. Kultajousi och KIDE rf donerade likadana...
Julaftons lucka – Kultajousi Kirkkonummi & KIDE r.f.

Den tjugotredje luckan – KappAhl

Julkalenderns tjugotredje lucka öppnades av parkområdesskötare Roger Isaksson Han fick ett presentkort till KappAhl Kirkkonummi – företaget gav även ett presentkort för att skänkas till en familj som behöver stöd....
Julaftons lucka – Kultajousi Kirkkonummi & KIDE r.f.

Den tjugoandra luckan – Bistro O Mat & Kukkapiste & KIDE r.f.

Julkalenderns tjugoandra lucka öppnades av Veikkolan koulus lektor i gymnastik Ari Jutila  Han fick ett lunchpresentkort till Bistro O Mat, presentkort till Kukkapiste och fick också KIDE rf:s tygkasse. Företagen donerade likadana presentkort...
Julaftons lucka – Kultajousi Kirkkonummi & KIDE r.f.

Den tjugoförsta luckan – Kultasepänliike Montin

Den tjugoförsta gåvan i julkalendern gick till Heikkilän koulus skolsekreterare Leila Honkanen Hon fick ett presentkort som donerades av Kultasepänliike Montin, och företaget donerade ett annat presentkort till välgörenhet till...
Julaftons lucka – Kultajousi Kirkkonummi & KIDE r.f.

Den tjugonde luckan – Anumati Naturals

Julkalenderns tjugonde luckan öppnades för Vuorenmäen koulus läraren Anni Peltoniemi Hon fick ett presentkort till Anumati Naturasls som gåva – och en familj som behöver stöd fick ett annat likadant som gåva av...
Julaftons lucka – Kultajousi Kirkkonummi & KIDE r.f.

Den nittonde luckan – Kultasepänliike Montin

Den nittonde gåvan i julkalendern gick till kommunjurist Taija Rönnberg Hon fick ett presentkort som donerades av Kultasepänliike Montin, och företaget donerade ett annat presentkort till välgörenhet till mindre bemedlad familj....