Välj en sida

Digitala färdigheter

Digitaliteten uppfattas som en inlärningsmiljö som kontinuerligt utvecklas och omformas. Den erbjuder nyttiga verktyg och betydelsefulla möjligheter till lärande utgående från barnens och deras vårdnadshavares erfarenheter av...

Motionsinriktad verksamhetskultur

Inom Kyrkslätts småbarnspedagogik stärker vi den motionsinriktade livsstilen genom att förena motionsmålen med annan verksamhet och undervisning samt ser i samarbete med vårdnadshavarna till att fysisk aktivitet dagligen äger rum....

Utomhuslärande

Ulkona oppimisen ABC (material på finska) är en handbok som gjorts av miljöpedagoger från Kyrkslätt och ger personalen information om stärkning av naturrelationen samt utomhuslärande, nyttan av det och dess möjligheter. I...

Miljöpedagogerna

Kyrkslätts kommun har i samarbete med Suomen ympäristöopisto Sykli och Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia utbildat miljöpedagoger med specialyrkesexamen inom miljöområdet.  Miljöpedagogerna hör till...

Miljöfostran

Inom Kyrkslätts småbarnspedagogik identifierar och främjar man principer för hållbar livsstil. I verksamheten beaktas ekologisk, kulturell, social och ekonomisk hållbarhet. Småbarnspedagogiken skapar grund för ekosocial bildning, barnets uppväxt till ansvar och...

Hållbar livsstil inom småbarnspedagogiken

Kirkkonummen varhaiskasvatusta kehitetään kohti yhteistä visiota:  Kyrkslätts småbarnspedagogik utvecklas i riktning mot en gemensam vision:  ”Modigt mot en mera hållbar livsstil med glädje och lärande – yhdessä.”

Läshälsningar till vårdnadshavarna!

Läs för ditt barn Genom att regelbundet läsa högt för barnet kan man på ett avgörande sätt påverka utvecklingen av barnets färdigheter, fantasi och emotionella intelligens. Att läsa för barnet är den...

Bibliotekssamarbete och sagoportföljerna

Under projektet Läs med mig! utvecklades en samarbetsmodell som stödjer läskulturen mellan småbarnspedagogiken och biblioteken. Oktober är läsmånad.  I oktober utmanar biblioteken med ett läsjippo barnen och personalen...

Dialogisk läsning och ordkonst

Dialogisk läsning är en typ av läsning som baserar sig på samtal. Syftet är att uppmuntra barnet att diskutera och delta i läsandet av boken. Man diskuterar bilderna och händelserna i boken med barnet före, under och efter...