Välj en sida

Bearbetning av tomten för sandsilon i Veikkola

Beskrivning: I det här projektet bearbetas slänten på tomten för sandsilon i Veikkola.  Preliminär tidtabell: Avsikten är att inleda byggandet våren 2023. Hänt hittills:

2021

2020

Avslutade projekt

På den här sidan hittar du objektsinformation om avslutade projekt.

Kaskelavägens parkeringsområde

Beskrivning: I detta projekt byggs Kaskelavägens parkeringsområde. Preliminär tidtabell: Objektet finns inte i investeringsprogrammet för år 2021. Hänt hittills:

Byggandets skeden

Kommunen låter bygga gatuplaneringsobjekt. Entreprenaderna konkurrensutsätts offentligt i systemet för konkurrensutsättning Cloudia och publiceras i HILMA-annonseringskanalen. I alla kommunala upphandlingar iakttas lagen om offentlig upphandling....

Byggande av Vattentornsbackens näridrottsplats

Beskrivning: Vattentornsbackens näridrottsplats byggs längs den nya Åängsvägen. Byggandet genomförs i samband med Vattentornsbackens gatubyggnadsentreprenad. Preliminär tidtabell: Hänt hittills: Objektet har...