Välj en sida
Material i navigatorerna

Material i navigatorerna

Adressuppgiften uppstår i kommunen, och kommunen är den officiella ägaren till adressuppgifterna på sitt område och registeransvarig för dem. Kommunen erbjuder officiella adresser på sin karttjänst och förmedlar dem till myndigheter, bl.a. Lantmäteriverket, därifrån...