Välj en sida

Musikinstitutets stödförening

Kirkkonummen musiikkiopiston kannatusyhdistys ry. – Kyrkslätts musikinstituts stöd rf. Kyrkslätts musikinstitut har en stödförening som kallas ”MUSIKKANNAN”. Den drivs med frivilliga krafter, spelarnas föräldrar. Alla musikinstitutets elever och deras...

Musiklekskolan

Anmälan för nya elever till Kyrkslätts musikinstitut läsåret 2024–2025 sker 6.4 kl.10 – 18.5.2024. Anmälan till musiklekisens grupper är öppen hela sommaren. Anmälan till musiklekisens grupper lå 2024-2025 Till musiklekisgrupperna med musikundervisning för...
Musikinstitutet

Musikinstitutet

Välkommen till Kyrkslätts musikinstitut! Kyrkslätts musikinstitut är en tvåspråkig kommunal musikläroinrättning, som erbjuder musikundervisning enligt den fördjupade lärokursen inom den grundläggande konstundervisningen i Kyrkslätt och Sjundeå. Undervisningen skapar...

Vanliga frågor

Hur blir jag elev vid musikinstitutet? Till musikinstitutets instrumentstudier antas nya elever i anmälningsordning antingen till den individuella undervisningen, par- eller gruppundervisningen. Alla som vill ha instrumentstudier anmäler sig till kökurserna. Vid...

Orkestrar

En väsentlig del av musikstudier är sammusicering. De som spelar stråk- eller blåsinstrument vid Kyrkslätts musikinstitut har flera grupper för musiker på olika nivåer. STRÅKORKESTRAR Musikinstitutet har tre stråkorkestrar Taikajouset (dir. Riikka-Tiina Rahikainen)...

Undervisningsplatser

Undervisningsplatser Villa Haga, musikinstitutet, Tjänstevägen 5, 02400 Kyrkslätt [karta] Kartanonrannan koulu, Herrgårdsgränden 1, 02450 Sundsberg [karta] Kirkkoharjun koulu, Kyrkstallsvägen 6 A, 02400 Kyrkslätt [karta] Porkkalan...

Musikinstitutets kontaktuppgifter

Rektor för fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning Satu Ylönen, tfn 040 831 2742 Biträdande rektor för fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning Titta Kalaja, tfn 040 834 8648 Kundtjänst- och studiekoordinator Annika Mickos, tfn...

Priser

Musikinstitutets terminsavgifter  Grundläggande konstundervisning, fördjupad lärokurs i musik, pris/elev, moms 0 % Instrumentövningsgrupp 212 €  inkl. spel/sånglektion,       musikens grunder Instrumentövning, parundervisning 248 €  inkl. spel/sånglektion,     ...

Antagning av elever till musikinstitutet

Anmälan för nya elever till Kyrkslätts musikinstitut läsåret 2024–2025 sker 6.4 kl.10 – 18.5.2024. Anmälan på webben opistopalvelut.fi/kirkkonummi Till musikinstitutets instrumentstudier antas nya elever i anmälningsordning antingen till individuell...