Välj en sida
Bidrag för kulturföreningar

Bidrag för kulturföreningar

Kulturföreningar i Kyrkslät kan få bidrag för idkande och befrämjande av kulturverksamhet av kommunen. Bidrag för kulturföreningar Kommunens uppgift är att stöda kulturverksamhet i kommunen. Kyrkslätts kommun stöder lokal kulturverksamhet med organisationsbidrag som...
Ragvalds museiområde

Ragvalds museiområde

Ragvalds museiområde är en traditionell lantgård med gårdsområden invid den gamla kungsvägen.De första uppgifterna om Ragvalds är från 1540-talet i Gustav Vasas jordeböcker. Den sista privata ägaren var Bertil Malmström (1900-1982)....
Kultur

Kultur

Kulturtjänsterna stärker den lokala kulturverksamheten, kulturfostran och lokalhistoriekännedomen samt ordnar och koordinerar evenemang på orten, bland annat högtidsdagar (veterandagen och självständighetsdagen) och Kyrkslättsdagarna. Kulturtjänsterna ansvarar också...