Välj en sida

Undervisningsplatser

Handarbetsskolans undervisningsplats är Mäkitalo, Klockarbacken 1 A, 02400 Kyrkslätt

Prislista

Handarbetsskolans priser för läsåret 2023–2024 Handarbetsskolans terminsavgift är 138 €, och i den ingår materialavgift.

Bli elev vid handarbetsskolan

Man kan börja i handarbetsskolan i åldern 7-10 år. Anmälan till handarbetsskolan för läsåret 2023–2024 fr.o.m. to 1.6.2023 Kyrkslätts kommuns bildnings- och fritidstjänsters dataskyddsbeskrivningar....

Undervisningsutbud

Utgångspunkten för undervisningen är elevens personliga erfarenheter, arbete med händerna, tillverkning och framställning av produkter. Observation och kreativ problemlösning betonas i undervisningen. Studiernas uppgifter och teman...

Läsår

Handarbetsskolans läsår 2023–2024 Hösttermin 28.8 – 10.12.2023 Höstlov vacka 42 16 – 20.10.2023 Vårtermin 15.1 – 28.4.2024 Sportlov vecka 8 19 – 23.2.2024 Påsklov 29.3 – 1.4.2024 Sommartermin 13.5...
Handarbetsskolan

Handarbetsskolan

Kyrkslätts handarbetsskola ger handarbetsundervisning till barn och unga i Kyrkslätt. Man kan börja i handarbetsskolan i åldern 7-10 år. Handarbetsskolan hör till visuell framställning inom den grundläggande konstundervisningen, och har en målinriktad undervisning som...