Välj en sida

Priser och avbokningskriterier

GÄLLANDE KURSAVGIFTER OCH -AVBOKNINGSKRITERIER Det tryckta studieprogrammets kursavgifter är enligt bildnings- och fritidsnämndens beslut 3.3.2021 §11. Kursavgifterna fastställs fr.o.m. 1.8.2021 enligt antalet undervisningstimmar...

Vanliga frågor

Kursen börjar snart och jag har inte fått någon faktura. Kan jag delta i kursen? Du kan delta i kursen. Kurserna faktureras först efter kursens början. Jag försökte annullera kursen på webben men lyckades inte. Varför? Kursen kan annulleras ännu sju dagar före kursens...

Till läraren

Erbjud en kurs, fyll i blanketten. Lärarens guide 2023-2024 Länken till Hellewi för timlärarna Handbok för säker distans- och närundervisning Kyrkslätts medborgarinstitut, bildkonstskola och musikinstitut 2022-2023 (pdf) Mobiili-Hellewi sähköinen päiväkirja ohjeet....

Undervisningsplatser

Kyrkslätt Eerikinkartano, Eriksgårdsvägen 164  [Eerikinkartano karta]  Finnsbackan navetta, Kapplansstigen 5  [Finnsbackan navetta karta]  Heikkilän koulu, Älgvägen 7 A  [Heikkilän koulu karta] ...
Medborgarinstitutets kontaktuppgifter

Medborgarinstitutets kontaktuppgifter

Rektor för fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning Satu Ylönen, tfn 040 831 2742 Biträdande rektor för fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning Titta Kalaja, tfn 040 834 8648 Koordinator Annika...

Tilläggsinformation om kurser och anmälan

MOTION MOTIONSGRUPPERNAS NIVÅER Motionskurserna är indelade i tre nivåer, enligt kursernas fysiska belastning och enligt kursernas svårighetsgrad. Nivåerna anges i slutet av varje kursbeskrivning. Välj en idrottskurs som passar dina...

Läsår och lovtider

Medborgarinstitutets läsår 2023 – 2024 Hösttermin 28.8 – 10.12.2023 (12 veckor motion och dans, övriga ämnen 11 veckor) Höstlov (vecka 42) 16 – 20.10.2023 Vårtermin 15.1 – 28.4.2024 (12 veckor...
Medborgarinstitutet

Medborgarinstitutet

Välkommen till Medborgarinstitutet i Kyrkslätt! Det elektroniska studieprogrammet 2023-2024 Anmälan till Medborgarinstitutets kurser läsåret 23-24 fr.o.m. den 1 juni kl. 11 på nätet  https://uusi.opistopalvelut.fi/kirkkonummi/sv/ Från och med den 2 juni...