Välj en sida
Framlagda nu

Framlagda nu

Beredningsmaterialet för södra Tollsportens detaljplan samt norra Tollsportens detaljplan och detaljplaneändring är offentligt framlagt i enlighet med MBL § 62 och MBF § 30, 2. – 31.5.2024 vid kommunens planläggnings- och trafiksystemtjänster, Ervastvägen 2. Man kan...
Masabyporten II

Masabyporten II

Situation: Inledningsskede (25.5.2023) Detaljplaneområdet för Masabyporten II ligger i närheten av Masaby centrum och omfattar områden vid huvudinfartsleden. Planområdet ligger i korsningsområdet mellan Ring III och Sundsbergsvägen och har avgränsats enligt vägplanen...
Rådalsvägen

Rådalsvägen

Situation: Inledningsskede (27.4.2023) Projektet ligger i kommuncentrum, norr om affärscentrum. Avgränsningen av planområdet gäller servicehuskvarteret för äldre. Planeringsområdet bildas på kvartersområdet som avgränsas av Rådalsstigen, Piippolastigen och Råstigen....

Mössö stranddetaljplan

Situation: Lagakraftvunnen (28.4.2023) Planeringsområdet ligger på ön Mössö vid Porkala udds östra strand på fastigheten 257-402-1-120 (Mössö). Avståndet från området till Kyrkslätts kommuncentrum är ca 16 km. Planeringsområdet är ca 35,5 ha, av vilket ca 17 ha är...
Eriksgård

Eriksgård

Situation: Beredningsskede (14.12.2023) Projektet ligger söder om Veikkola affärscentrum, på området mellan Eriksgårdsvägen och Lappbölevägen, norr om Haapajärvi. Planeringsområdets är huvudsakligen område som hör till Eriksgårds familjegods, vilket ägs av kommunen,...
Siikajärvi Norra

Siikajärvi Norra

Situation: Inledningsskede (28.10.2021) Detaljplanen berör Hotell Nuuksios område på Siikajärvis västra strand samt ett antal befintliga fritidsbostadstomter som finns i dess närhet längs med sjöns strand. Avsikten är att utveckla och förbättra områdets befintliga...

Veikkola industriområde, kvarter 125, tomt 1

Situation: Lagakraftvunnen 15.12.2021 Detaljplanen ligger öster om Veikkola centrum, på området mellan Åboleden och Åbovägen. På området gäller detaljplanen för Veikkola industriområde, fastställd av Nylands miljöcentral 8.6.1998. Planändringen gäller tomt 1 i kvarter...
Sankt Mikaels kyrka

Sankt Mikaels kyrka

Situation: Lagakraftvunnen (19.8.2021) Detaljplanen för Sankt Mikaels kyrka var ursprungligen en del av detaljplanen för idrottsparken i centrum, men den ursprungliga detaljplanen delades i två olika projekt för att främja det gemensamma campuset. Detaljplanen för...
Detaljplaneändringen för Smedsby detaljplan (Vecklax-Svartvik)

Hirsala I

Situation: Lagakraftvunnen (28.4.2023) Syftet med planändringen är att justera byggrätten och tomtfördelningen samt övriga planbestämmelser som styr byggandet i den gällande stranddetaljplanen, så att de bättre motsvarar...