Välj en sida
Energisparkampanjen Snäppet svalare

Energisparkampanjen Snäppet svalare

Snäppet svalare är statsförvaltningens energisparkampanj. Målet med kampanjen är att uppmuntra alla hushåll, organisationer och samfund i Finland att göra direkta och snabba åtgärder för att spara energi. Kyrkslätts kommun har som kampanjens officiella partner...
Klimatinformation för invånarna

Klimatinformation för invånarna

Koldioxidavtryck Livsstilstestet, som utvecklats av Sitra, hjälper dig att identifiera varifrån dina mest betydande utsläpp härstammar och hur du kan minska dem. För att räkna koldioxidavtrycket i vardagen kan du också utnyttja den...
Uppväxt i hållbar livsstil

Uppväxt i hållbar livsstil

I Kyrkslätt satsar man på miljöfostran Kyrkslätt har förbundit sig till ambitiösa mål för minskning av utsläpp och arbetar planmässigt för att stävja klimatförändringen. Ett av de centrala...
Klimatmål

Klimatmål

Kyrkslätt siktar på att bli kolneutralt Kyrkslätt anslöt sig genom kommunfullmäktiges beslut 13.11.2017 till nätverket Kolneutrala kommuner (HINKU). Genom att ansluta sig till nätverket HINKU förbinder sig kommunen att senast...

Klimatinformationsbank för företag

Finansiering Business Finland erbjuder finansiering bland annat för material- och energibesiktningar som utförs av små och medelstora företag samt energiinvesteringar och cirkulärekonomiska investeringar. På finansieringslistan Hiilineutraalisuomi.fi (bara på finska)...
Växthusgasutsläppen i kommunen

Växthusgasutsläppen i kommunen

Kyrkslätts totala utsläpp år 2022 utan industrin var 125,9 kt CO2-ekv (CO2-ekv = koldioxidekvivalenter, olika växthusgasutsläpps kommensurabla klimatuppvärmande effekt). Kyrkslätts utsläpp utan industri hölls på samma nivå från 2021 till 2022. I genomsnitt minskade...
Vårt klimatarbete

Vårt klimatarbete

Stävjande av klimatförändringen Kommunen spelar en betydande roll i stävjandet av klimatförändringen, för i kommunerna fattas beslut om till exempel markanvändning och offentliga upphandlingar som har betydande konsekvenser...
Klimatarbete i Kyrkslätt

Klimatarbete i Kyrkslätt

Mål Kyrkslätt är en del av nätverket Kolneutrala kommuner (HINKU), varmed Kyrkslätt har förbundit sig att minska sina växthusgasutsläpp med 80 procent senast år 2030 jämfört med nivån år 2007. Kyrkslätt är också med i energieffektivitetsavtalet för kommunsektorn, som...