Välj en sida

Serviceområdet för bildning

Serviceområdet för bildning påverkar varje kommuninvånares liv genom att erbjuda mångsidig småbarnspedagogik, undervisning och utbildning, kultur och ungdomsverksamhet samt idrotts- och bibliotekstjänster på de båda inhemska språken. Kontaktuppgifter: Eeva-Kaisa...
Serviceområdet för samhällsteknik

Serviceområdet för samhällsteknik

Kommunaltekniska sektorn Kommunaltekniska sektorn indelas i resultatområdet markanvändning, resultatområdet serviceproduktion, resultatområdet myndighetsverksamhet samt affärsverket för vattenförsörjning.
Ledningsgrupp

Ledningsgrupp

Kyrkslätts kommuns ledningsgrupp representerar sakkunnigt ledarskap som stöd för de förtroendevalda beslutsfattarna. Uppgiften och målet är kommunens och dess invånares välfärd. Ledningsgruppen verkar som kommundirektörens stöd i det strategiska och operativa ledandet...
Förvaltning

Förvaltning

Kommunens ledning baserar sig på kommunstrategin, budgeten och ekonomiplanen och på andra fullmäktigebeslut samt på god förvaltning. Kommunens ledningsgrupp representerar sakkunnigt ledarskap som stöd för de förtroendevalda beslutsfattarna. Kommunens organisation...