Välj en sida
Djur

Djur

Ordningslagen (27.6.2003/612) Hunddisciplin För bevarande av allmän ordning och säkerhet skall ägaren eller innehavaren av en hund 1) hålla hunden kopplad inom tätorter, 2) se till att hunden inte kommer ut på motionsslingor eller...