Välj en sida

Strejken som börjar på fredagen gäller flera sjukvårdsdistrikt, men inte hälsocentraler eller företagshälsovård. Kyrkslätts kommuns social- och hälsotjänster fungerar alltså normalt. Sjukskötarna inom HUS deltar däremot i strejken. Det innebär att man blir tvungen att stänga en del av HUS serviceställen och inhibera tider för icke-brådskande vård. Det kan bli rusning på de laboratorier och röntgen som är öppna.

Enligt situationen för närvarande är HUS-röntgens och HUS-laboratoriets verksamhetsställen i Kyrkslätt stängda på grund av strejken. I Esbo har röntgen i Iso Omena, Samaria, Jorv och Alberga öppet, och likaså laboratoriet i Samaria. Situationen kan ändra under strejken.

Ytterligare information och anvisningar på HUS webbsida hus.fi/sv/strejk. Det lönar sig alltid att kolla läget på sidan innan du far i väg, även om du bokat tid.