Välj en sida

Företagare eller samfund, överväger du anställning av en arbetstagare eller läroavtal? Nu finns det ett tillfälle att ta vara på!

Höstens ansökningsomgång för Kyrkslätts kommuns regleringsstöd för sysselsättning har öppnats 1.2.2023.

Med Kyrkslätts kommuns regleringsstöd försöker man förbättra sysselsättningen av de Kyrkslättsbor som länge varit utan arbete inom den privata eller tredje sektorn. Det sysselsättande företagets eller den sysselsättande sammanslutningens hem- eller verksamhetsort kan vara i Kyrkslätt eller någon annanstans i Finland.

Regleringsstödets storlek är högst 650 euro per månad och stödtiden 6–12 månader. Anställningsförhållandet eller i läroavtalsutbildningen ska pågå minst 6–8,5 månader beroende på om TE-byrån beviljat lönesubvention. En arbetsgivare kan beviljas upp till 7 800 euro i regleringsstöd!

Regleringsstöd kan i regel beviljas i en situation där företaget eller samfundet till ett anställningsförhållande eller läroavtalsutbildning anställer en arbetssökande från Kyrkslätt som på basis av arbetslöshet betalats arbetsmarknadsstöd i minst 200 dagar eller som har varit arbetslös i minst 12 månader.

Regleringsstöd kan sökas för ett anställningsförhållande som inleds 1.1–31.12.2023. 

Regleringsstöd söks elektroniskt, ansökningsanvisningar och blanketter: https://www.kyrkslatt.fi/regleringsstod

Blev du intresserad? Vi ordnar webbinarier för företag och sammanslutningar. På webbinarierna är temana stöd och möjligheter för sysselsättning, så som regleringsstödet för sysselsättning, TE-byråns lönesubvention, arbetsprövning och läroavtalsutbildning. Kom och hör mera och anmäl dig:

tis 28.2.2023 kl. 13–14 – anmäl dig till webbinariet 

tis 21.3.2023 kl. 10–11 – anmäl dig till webbinariet 

tors 27.4.2023 kl. 8.30–10 – anmäl dig till webbinariet (temat är bl.a. läroavtalsutbildning)

tis 16.5.2023 kl. 10–11 – anmäl dig till webbinariet

 

Ytterligare information: tyollisyys(a)kirkkonummi.fi