Välj en sida

Kirkkonummen Kielikylpy-yhdistys ordnar ett infomöte för föräldrar med intresse för svenskspråkigt språkbad onsdag 26.1.2022 kl. 19.00–20.15 via Teams. Vid mötet berättar man om språkbad och vad det kräver av barnet och familjen.

Anmäl dig till infomötet senast tisdag 25.1 kl. 18. Efter det sänds deltagarlänken till mötet till de som anmält sig. Anmäl dig till infomötet här.

Språkbadet ger barnet möjlighet att bli mångspråkig i ett tidigt skede, vilket öppnar dörrar för barnet i framtiden. I språkbadet lär sig barnet funktionella kunskaper i svenska. I Kyrkslätt inleder man språkbadet som 5-åring i Neidonkallion päiväkotis språkbadsgrupp, men man kan också komma med i förskoleskedet. Nu i början av året är det aktuellt att ansöka till språkbadet.

Under kvällen berättar man om vad språkbadet går ut på och vad man får för nytta av språkbadsundervisningen. Under infomötet behandlas även hur barnet anammar språket, hurdant språket är som inlärningsverktyg och hur modersmålet utvecklas under språkbadsstigen samt föräldrarnas roll under språkbadsstigen.