Välj en sida

Anmälan till sportlovsverksamheten 2023 för barn har börjat! Vi ordnar sportlovsläger i centrum och Masaby. Anmäl dig till mångsidiga och roliga läger!  Dessutom ordnar vi gratis motionsinriktad sportlovsverksamhet med hjälp av hobbybilen på olika håll i kommunen, också på glesbygdsområdena. Hobbybilens tidtabell för sportlovet uppdateras senast 13.2 på webbsidan kyrkslatt.fi/hobbybilen. En del av verksamheten ordnas på båda inhemska språken.

Du hittar närmare uppgifter om verksamheten som kräver anmälan i det elektroniska anmälningssystemet på adressen: www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi

Villkor för avbokning av verksamheten:

Platserna fylls i anmälningsordning med beaktande av åldersgränserna. Du kan avboka lägerplatsen senast 6.2 kl.12.00 genom att ringa till vårt kansli, tfn 040-126 9404. Efter det kan platsen på lägret avbokas endast med läkarintyg, annars uppbär vi hela deltagaravgiften. Alla som anmält sig får ett lägerbrev per e-post i vilket lägerplatsen bekräftas eller det informeras om reservplats. 

Sportlovsverksamhetsarrangör:

Kyrkslätts ungdoms- och idrottstjänster