Välj en sida

I år erbjuds olika läger och klubbar på sommaren för barn och unga. Aktiviteter ordnas bl.a. på läger och inom musik, idrott, konst, teater och natur i centrum, Masaby och Veikkola. Sommarverksamheten i Kyrkslätt ordnas av föreningar och organisationer och Kyrkslätts kommuns fritidstjänster.

Kolla utbudet i broschyren om sommarlovsaktiviteter för barn och unga i Kyrkslätt år 2022 (pdf)

Hobbybilen kör igen omkring i kommunen

På sommarlovet erbjuder vi också avgiftsfri Hobbybilsverksamhet för barn och unga. Kommunens unika och innovativa Hobbybilsverksamhet tar med sig redskapen och motionsmöjligheterna nära barnen och de unga. Hållplatser är t.ex. skolgårdar, idrottsplatser, parker, badstränder och torgområden där det finns plats att spela och leka tillsammans. Verksamhet erbjuds i centrum, Veikkola, Masaby och på glesbygdsområdena. Exakt tidtabell för hobbybilen finns på adressen www.kyrkslatt.fi/hobbybilen. Sommarens tidtabell uppdateras senast 25.5.

Utbudet av sommarverksamhet uppdateras på sidan för barn och ungas hobbyverksamhet.

Sommarverksamhetens utbud uppdateras på webbsidan fritidsverksamhet för barn och unga med beaktande av sommarens coronabegränsningar. Fritidstjänsterna iakttar i sin verksamhet Institutet för hälsa och välfärds (THL), undervisnings- och kulturministeriets (UKM), regionförvaltningsverkens, Arbetshälsoinstitutets och kommunens föreskrifter gällande coronaviruset.

 

Ytterligare information i broschyren
Hobbykoordinator Erica Mäki-Ullakko, harrastustoiminta@kirkkonummi.fi