Välj en sida

Kyrkslätts musikinstitut ordnar en pop-up-konsertvecka i början av april. Musikinstitutet fyller 50 år i år, och musikinstitutets elever med lärare uppträder under veckan i skolor, daghem, servicehus, bibliotekshuset Fyyri, kommunhuset, arbetscentralen och simhallen. Lördag 9.4 får stråkorkestrarna i vårt institut besök av orkestrar från Nurmijärvi, konserten är i D-salen i skolcentret kl. 15 och det är fritt inträde dit.

På temaveckan Soittamisen ilo – Spelglädje! vill vi komma med musikinstitutets musik nära kommuninvånarna, locka fler musiker till en glad och utvecklande hobby och ge eleverna värdefull erfarenhet av uppträdande också utanför deras eget institut.

Kom och lyssna! Här är några tips från veckans program

  • Tisdag 5.4 kl. 17.30 pop-up-konsert med blåsinstrument i simhallen
  • Torsdag 7.4 kl. 16–17 cafékonsert på Fyyris café
  • Fredag 8.4 kl. 11.30 lunchkonsert på restaurang Ervastiina, Kyrkslätts kommunhus
  • Lördag 9.4 kl. 15 Kyrkbyns skolcentrum, D-salen: Kyrkslätts och Nurmijärvi musikinstituts stråkorkestrar tillsammans

Institutens konsert- och evenemangskalender finns i sin helhet på musikinstitutets webbplats.

Välkommen på våra konserter!

Anmälan till läsåret 2022–2023 till Kyrkslätts musikinstitut

Anmälan till läsåret 2022–2023 till Kyrkslätts musikinstitut börjar lördagen 23.4 kl. 8.00 och pågår fram till 22.5.2022.

Tilläggsinformation och anmälan.

Foto: Maija Parko, en flygel och tre spelare