Välj en sida

De första nattfrosterna och frusna fönstren är här. Vintern står för dörren!

Du vet väl att du på kommunens webbplats kan se när din hemgata plogas? I kommunens karttjänst kan du lätt kolla upp plogningssituationen fast från din hemsoffa. I karttjänsten ser du också i vilken ordning gatorna och vägarna plogas och vilka vägar kommunen har vinterunderhållsansvaret för.  
  
Det lönar sig också annars att bekanta sig med karttjänsten! Det finns historiska kartor, flygfoton, planläggnings- och röstningsområden, aktuell sandningssituation och mycket annat intressant på adressen https://kirkkonummi.karttatiimi.fi/

Länk till uppgifter om plogning och sandning: https://www.kyrkslatt.fi/plogning-och-sandning
Länk till vinterunderhållsklasserna: https://www.kyrkslatt.fi/vinterunderhall
 
Snöröjningen i korthet

  1. När det snöar plogas huvudgatorna och gång- och cykelvägarna i anknytning till dem först. 
  2. När huvudgatorna har plogats och snöfallet avtagit inleds snöröjningen även på bostadsgatorna. 
  3. Om det snöar mycket på en gång kan snöröjningen fördröjas och plogbilarna komma senare än vanligt till bostadsgatorna. 
  4. Snön plogas bort och samlas i tillfälliga snöhögar eller transporteras till snötippar. 
  5. På snötippparna får snön ligga kvar i väntan på våren och solen, som till slut smälter den.