Välj en sida

En skara glada barn och vuxna samlades i slutet av november i ett frostigt landskap vid småbarnspedagogikens kåta i Veikkola för att fira den nya kåtan. Den efterlängtade och önskade kåtan fungerar som bas för småbarnspedagogikgruppernas inlärning utomhus och möjliggör nya dimensioner för pedagogisk verksamhet.

Med utflykter till kåtan stöder man barnens uppväxt till en hållbar livsstil och stärker deras relation till naturen. En småbarnspedagogikdag i skogen och kåtan ökar såväl barnens som personalens välfärd och ger alla nya och viktiga upplevelser.

Kåtan på centrumområdet har varit i användning redan i några års tid, alltsedan år 2020, och i planerna finns att under år 2024 bygga en kåta även i Masaby.

Invigningen årets höjdpunkt

Det hölls tal och grillades korv på invigningen av kåtan i Veikkola. Barnen från Veikkolan päiväkoti, Vuorenmäen päiväkoti och Koskentorin päiväkoti gav sina hälsningar vid invigningsfesten. Man hade placerat miljökonst kring kåtan – det bildades en orm av stenar som barnen hade målat, och den slingrade sig framför kåtan. En förvriden gren hade fått vindspel på sina kvistar. Kåtan fick en granriskrans till dörren, och barnen sjöng om nallens hus.

Idrottskoordinator Essi Kaipainen hade med sig en present med motionstema. I kassen fanns motionsredskap så som djuryogakort, ringar, rep och lagband.

”Stunden var en av årets höjdpunkter”, gläder sig direktören för småbarnsfostran Anu Vesiluoma.

Även om kåtan är liten är byggprocessen stor

Byggandet av kåtan är ett förvånansvärt stort projekt, även om själva byggnaden är rätt liten. Kåtan är ett resultat av långsiktig planering och en stor grupps samarbete, och något att vara stolt över.

I sitt festtal lyfte Vesiluoma fram alla instanser som deltagit i samarbetet.

”Allra först vill jag tacka småbarnspedagogikens digikoordinator Jani Kuosmanen. Jani har blivit vår viktiga expert då det gäller kåtor. Han har varit med i kåtbyggandet redan sedan den första kåtan i centrum år 2019.

Otso Kärkkäinen, kommunens geodet, har också deltagit aktivt i småbarnspedagogikens kåtbyggprojekt. Tack Otso för de trevliga terrängsynerna då vi förra vintern tillsammans letade efter den bästa möjliga byggnadsplatsen för kåtan i Veikkolas skogar. I terrängsynerna deltog delvis också Timo Barman och Risto Rossi. Tack för er sakkännedom i detta projekt.

Arkitekt Ulla-Maija Lilja, ett varmt tack för att du verkade som huvudprojekterare. Kåtan ligger på ett naturligt sätt i terrängen och den har vackra färger. Samarbetet var igen givande!

Ett stort tack till planläggningens tillståndsmyndigheter Arja Sihvola, Seppo Mäkinen, Niklas Nordström och Samuli Panttila för det smidiga samarbetet. Och ett speciellt tack till Harri Saarinen från serviceområdet för samhällsteknik – du var alltid redo att hjälpa och se till att processen slutfördes smidigt.

Grunden byggdes av Tmi Kiinteistöpalvelu Jaarola och hans kraftiga män, som var till stor hjälp på många sätt. De bar bland annat ekotoaletten till rätt plats. Tusen tack till Jorma och hans arbetare!

Kåtan levererades och byggdes av Harri Anttila med byggarbetare från Arctic Finland House i Birkala. Tack till Harri för att du har lyssnat till våra önskningar. Kåtan uppfyller användarnas önskemål!

Byggandet övervakades av Jörgen Ehrnsten. Tack för att du för din del främjade projektet så det blev klart i tid.

Ett särskilt tack till Lotta Ek, småbarnspedagogikens administrativa sekreterare. Lotta är vår oersättliga värdinna för kåtan. Hon ser till ved, toalettpapper, nycklar, användningsturer och mycket annat.”

Till sist sänder Vesiluoma sitt tack till kommunens beslutsfattare för möjliggörandet av kåtan i Veikkola.

”Kåtan är något riktigt betydelsefullt och trevligt för barnen inom småbarnspedagogiken i Veikkola.”