Välj en sida

Bästa vårdnadshavare!

Välkomna att delta i en kundförfrågan om de kommunala och privata småbarnspedagogiska tjänsterna inom Kyrkslätts kommun.

Tillsammans med Er vill vi utveckla småbarnspedagogiken i Kyrkslätt. Förfrågan är riktad  till alla familjer inom de kommunala och privata tjänsterna (daghem, familjedagvård och invånarparker). Förfrågan kan besvaras  på svenska och finska.

Utgående från Era svar bedömer vi hur tjänsterna inom småbarnspedagogiken motsvarar barnens  och familjernas behov. Vårt mål är att erbjuda allt mer kvalitativa småbarnspedagogiska tjänster.

Förfrågan är öppen under tiden 2.10 – 15.10.2023.

Vi önskar att så många vårdnadshavare som möjligt deltar i förfrågan så att vi kan få omfattande material för att stödja utvecklandet av tjänsterna inom småbarnspedagogiken.

Svara på förfrågan

Tack för deltagande!


Dear guardians,

We invite you to answer the questionnaire on early childhood education services of the Municipality of Kirkkonummi and the private service providers in the area.

We want to improve the early childhood education in the Kirkkonummi area in cooperation with you. The survey is aimed at all client families that use municipal and private early childhood education services: day-care centres, family day care, residential parks. You can answer the survey in Finnish, Swedish and English.

We evaluate on the basis of your feedback how the early childhood education services meet your expectations and the children’s and the families’ needs. Our aim is to produce early childhood education of even higher quality.

The survey is open from 2 October to 15 October 2023. 

We wish that as many guardians as possible answer our survey so that we can acquire comprehensive material in support of improvement of the early childhood education.

Respond to the survey

Thank you for answering!