Välj en sida

Kyrkslätts kommuns fritidstjänster ordnar åter tillsammans Vårkarnevalen lördag 15.4 kl. 11–14. Bibliotekshuset Fyyri fylls av presentationer av fritidstjänsternas verksamhet!

Vårkarnevalen har traditionellt hållits på våren på lördagen efter påsken. Kyrkslätts medborgarinstitut, bildkonstskola och musikinstitut, ungdoms- och idrottstjänsterna samt biblioteks- och kulturtjänsterna deltar i arrangemangen.

Ledd verksamhet på Prova på!-verkstäder samt mångsidiga föreställningar

Evenemanget kommer att bjuda på varierande program för hela familjen, bland annat Prova på-verkstäder, det vill säga musik-, bildkonst-, handarbets- och idrottsverkstäder. Välkommen att syssla på Prova på-verkstäderna!

Mer detaljerat program och schema för evenemanget meddelas senare.

Lördag 15.4 börjar också anmälningstiden för nya elever till bildkonstskolan och musikinstitutet för läsåret 2023–24. Ytterligare information får du senare på kyrkslatt.fi/bildkonstskolan och kyrkslatt.fi/musikinstitutet.

Kyrkslätts kommuns fritidstjänster ordnar under år 2023 flera Prova på-evenemang. Vårens första evenemang är Prova på: Traditioner! i bibliotekshuset Fyyri tisdag 28.2 kl. 10–20.

Läs mer: Prova på: Traditioner! (evenemangskalendern)

Anteckna datumen för evenemangen och kom med!