Välj en sida

Skräp eller tobaksfimpar som slängts på marken kan bli mikroplastbelastning i havet eller vattendragen eller orsaka kvävning hos ett djur.

Hundbajset ser inte trevligt ut och parasiter kan spridas till andra hundar eller till och med människor.

Naturen tackar

Då vi samlar skräp gör vi omgivningen prydlig, vilket också gör den sund och trygg för såväl djur som människor. Kom med och främja din omgivnings välmående. Ju mindre skräp det finns i naturen, desto mindre slängs det i naturen.

Ta med handskar och en påse. Det lönar sig att plocka upp skräpet med tång i mån av möjlighet. Samla skräp i din omgivning och utmana dina vänner att delta!

Beakta vid sorteringen att metall och problemavfall inte ska läggas i blandavfallet utan sorteras skilt.

Trädgårdsavfall från tomter eller skräp som hör till fastighetens ansvar ska inte hämtas.  

Du kan anmäla nedskräpning på kommunens mark via vår responstjänst. Anmäl alltid avfall som orsakar risk för förorening av miljön till räddningsverket på numret 112.

Kommunens avfallskärl töms en gång i veckan.

 

Ta kontakt

Respons och frågor om underhållet kan lämnas via det elektroniska responssystemet.

All respons behandlas och skickas vidare till de sakkunniga för eventuella åtgärder.

Kundtjänst vardagar 8–16 på nummer 040 864 9084

Ytterligare information kunnossapito@kirkkonummi.fi