Välj en sida

Självständighetsdagens medborgarfest i Kyrkslätt 6.12.2022

Självständighetsdagen i Kyrkslätt firas igen på traditionellt sätt tisdagen den 6.12.2022. Dagens program börjar med kransnedläggning vid hjältegravarna kl. 11.30 och fortsätter i Kyrkslätts kyrka med en festgudstjänst kl. 12. Gudstjänsten förrättas av pastor Johanna Siltala och församlingspastor Mikael Hultén.

Festkaffe avnjuts i restaurang Ervastiina i Kyrkslätts kommunhus från och med kl. 13 och den egentliga festen börjar kl. 14 i festsalen som verkställs i kommunhusets entréhall.

Festtalets tema är hjälp

Kommunens hälsning framförs på festen av kommunfullmäktiges ordförande Anders Adlercreutz och Kustbrigadens hälsning av brigadens kommendör, kommodor Marko Laaksonen.

Självständighetsdagens festtal hålls av pjäsförfattare Liisa Kosonen. Kyrkslättsbon Liisa Kosonen har forskat i Kyrkslätts historia och skrivit flera pjäsmanuskript om ortens olika skeden. Hennes färskaste verk handlar om Kyrkslätts första diakonissa Ellen Grahn, som bodde och arbetade i södra Kyrkslätt åren 1916–1944. Då hon forskade i Ellen Grahns livsverk satte Liisa Kosonen sig in i Kyrkslätts historias vändningar, hjälpare och hjälpbehövande från början av 1900-talet till evakueringen av Porkala. Så här beskrev den dåvarande kommunalläkaren Teddy Biaudet sin arbetskamrat: ”Syster Ellen var en person man inte glömmer i första taget. Hon var alltid redo att glömma sig själv till förmån för dem som behövde hennes hjälp. Hon hade ett vänligt ord till alla, men särskild omsorg ägnade hon de vanlottade, de allra minsta. Hon hade ett utmärkt vapen, en fyndig slagfärdighet, som höjde henne över all småsinthet och gjorde det möjligt för henne att förhålla sig försonlig och förstående även till dem som inte trodde som hon.” Detta tema om hjälp och omsorg är alltid aktuellt.

Unga musiker och manskör skapar stämning

Elever vid Kyrkslätts musikinstitut bjuder återigen på musik vid självständighetsdagens fest. I början av festen framför Amanda Lindqvist på piano Jean Sibelius melodi Aquileja Op. 85 No. 4. Sibelius cellomusik får vi höra framföras av Eetu Pöyhönen. Han spelar stycket Elegie Op. 27 No. 1 ackompanjerad av Johanna Pöyhönen.

Efter festtalet blir det sång av manskör då Kyrkslätts Manskör som i år fyller 60 år kommer med sin musikhälsning till festen. Kören dirigeras av Barbro Smeds. Festen avslutas med Vårt land som sjungs som allsång.

Välkommen till en öppen fest!

Självständighetsdagens medborgarfest är öppen för alla, och någon förhandsanmälan behövs inte. Kulturväsendet i Kyrkslätts kommun i samarbete med Kyrkslätts församlingar och Kustbrigaden svarar för evenemangets arrangemang. Beväringar tar hand om hedersvakten och assisterar gästerna vid festen. I år ordnas inga beställningsskjutsar.

Kolla närmare information i kommunens evenemangskalender.