Välj en sida

I Kyrkslätt firas självständighetsdagen traditionsenligt onsdag 6.12.2023. Dagen börjar med kransnedläggning vid hjältegravarna kl. 11.30 och fortsätter i St. Mikaels kyrka i Kyrkslätt med en tvåspråkig festgudstjänst kl. 12. Gudstjänsten förrättas av kyrkoherde Fred Wilén och pastor Johanna Tilus.

Medborgarfesten i Kyrkslätts kommunhus börjar med festkaffe i kommunhusets restaurang Ervastiina kl. 13 och fortsätter med festlighter kl. 14 i kommunhusets entréhall.

Temat för festtalet är föränderliga tider

Kommunens hälsning framförs av kommunfullmäktiges ordförande Tony Björk och kustbrigadens hälsning av stabschefen, kommendör Matti Linteri.

Självständighetsdagens festtal hålls av författare och historiker Sigbritt Backman, som har skrivit flera verk om Kyrkslätts hembygdshistoria.

De unga spelarna och Kyrkslätts kammarkör skapar stämning

För musikutbudet på självständighetsdagens medborgarfest svarar Kyrkslätts musikinstitut och Kyrkslätts kammarkör. Till först uppträder Villa Hagas spelmän under ledning av Laura Airola, och Victor Beijar framför Jean Sibelius verk Granen på piano.

Efter festtalet uppträder Kyrkslätts kammarkör, som i år firar 50-årsjubileum. Kören dirigeras av Jussi Linnanmäki. Festen slutar med att vi tillsammans sjunger Vårt land till ackompanjemang av Mika Lilius.

Välkommen till en öppen fest!

Självständighetsdagens medborgarfest är öppen för alla, och någon förhandsanmälan behövs inte. Kyrkslätts kommuns kulturtjänster i samarbete med Kyrkslätts församlingar och Kustbrigaden svarar för evenemangets arrangemang.

Beväringar tar hand om hedersvakten vid hjältegravarna och assisterar gästerna vid festen i kommunhuset.