Välj en sida

Kyrkslätt har som Hinku-kommun förbundit sig till ambitiösa utsläppsminskningsmål, och klimatåtgärder främjas inom alla serviceområden i kommunen. I Kyrkslätts klimatbrev meddelar vi kommuninvånarna, företagen och sammanslutningarna om aktuella ärenden som gäller klimatarbetet i kommunen. Det nyaste klimatbrevet finns att läsa på kommunens webbplats.

Det första klimatbrevet år 2022 innehåller senaste nytt om Kyrkslätts och Vichtis kommuners gemensamma klimatprojekt och kommunernas gemensamma klimatkoordinators tankar om möjligheter till kostnadseffektivt klimatarbete. 

I klimatbrevet finns också information om klimatwebbinarier och tävlingen Klimatjakten, som är riktade till företagen i området. Följande klimatwebbinarium för företag ordnas 3.2.2022, och man hinner ännu anmäla företags klimatgärningar till Klimatjakten ända till 31.1.2022.

I klimatbrevet berättar vi dessutom om det framstegsvänliga kolneutralitetsprojektet i Kantvikin koulu – skolans mål är att kompensera utsläppen och vara kolneutral senast i slutet av året. Kantvikin koulu utmanar också elever och lärare i andra skolor till kolneutralitetsmålet.

I klimatbrevet sammanställer vi dessutom alltid tips till kommuninvånare för att minska deras eget koldioxidavtryck. I klimatbrevet har vi nu sammanställt råd till dem som bor i småhus för att minska uppvärmningskostnaderna och -utsläppen.