Välj en sida

Screening för tarmcancer tas i bruk stegvis våren 2022 börjande från 60-, 62-, 64-, 66- och 68-åriga män och kvinnor. Screeningen utvidgas en åldersgrupp i taget till hela målbefolkningen före år 2031. Då kallas alla 56–74-åringar till screening med 2 års mellanrum.

Screeningen produceras av HUS Diagnostikcentrum, som sänder ett personligt kallelsebrev hem till dem som står i tur. Kallelsebreven sänds stegvis till dem som är i screeningtur från och med våren 2022 så att de sista som kallas till screening får sina kallelsebrev före slutet av år 2022. Med kallelsebrevet får du provtagningsutrustning och noggranna anvisningar för hur provet ska tas. Returnera provet för undersökning till laboratoriet i kartongkuvertet som kommer med kallelsebrevet. Eventuella fortsatta undersökningar som hör ihop med screeningen görs av Coronaria. Det är gratis för den som får kallelsen att delta i screeningen. Deltagande i screeningen är frivilligt.

Om du har spärrmarkering i befolkningsdatasystemet, boka tid vid kundtjänsten vid HUS Diagnostikcentrums laboratorier på telefonnumret 09 471 86800 (tryck 4, screening av tarmcancer). År 2022 är personer som är 60–68 år gamla och födda år 1954, 1956, 1958, 1960 eller 1962 berättigade till screening av tarmcancer.

Ytterligare information finns på HUS webbplats och Cancerregistrets webbplats.