Välj en sida

För att delta i screeningen ska kunden med spärrmarkering själv kontakta kundtjänsten vid HUS Diagnostikcentrums laboratorier på telefonnumret 09 471 86800 (tryck 4, screening av tarmcancer).

År 2022 är personer som är 60–68 år gamla och födda år 1954, 1956, 1958, 1960 eller 1962 berättigade till screening av tarmcancer. Övriga personer har kallats till screening fr.o.m. i våras.

https://www.kyrkslatt.fi/screening-for-tarmcancer-ar-2022